073-6002221

(TELEFONTID 8.00-9.00)

info@alundavet.se


Mobil verksamhet för lantbruksdjur och häst.
Klinikmottagning för smådjur.


Aktuellt  

Fr.o.m. 7 februari -22 erbjuder vi blodtryckskontroll + urinprov för seniora katter (över 10 år).
Vi erbjuder också hundmassage av utbildad massageterapeut och klippkort för kloklippning.

 

Smådjur

Vi tar emot både hundar, katter, kaniner, marsvin, råttor m.m. Vi har inte specialistkompetens för de mer udda djurslagen men de är välkomna för enklare insatser.

Vi utför de för en mindre klinik vanligaste ingreppen/åtgärderna såsom vaccination, kastration (han-, honkatt, hanhund), besiktning, ID-märkning, kem. kastration, seniorkontroll, kloklippning m.m.
För vaccinationer finns drop-in på tisdagar 17-20.

Vi har också mottagning (tidsbokning) för mer akuta besvär som hudutslag, klåda, öronproblem, sårskador, bitskador etc.

Vi utför även allergi-, hud och medicinska utredningar.

Vid behov finns möjlighet att få hjälp med en plan för viktminskning för ditt djur. Många av våra husdjur är tyvärr lite överviktiga, vilket vi idag vet förkortar deras liv och påverkar deras välbefinnande negativt.

Det finns möjlighet för avlivning med omhändertagande efteråt, även s.k. separat kremering där ni får tillbaka askan i en träurna eller om ni själva vill ta med djuret hem för begravning.  

Häst

Vi har en utrustad bil för ambulant verksamhet på häst och kan utföra de vanligaste rutinuppdragen såsom vaccination, dräktighetsundersökning, konturdiagram för pass, chip-märkning, kastration, enklare tandundersökningar/-åtgärder inklusive borttagande av vargtänder m.m.

Vi åker också ut på akuta uppdrag vid sårskador, ögonskador, kolik, fång m.m.
I viss utsträckning även på jourtid.

Produktionsdjur

Vi har lång erfarenhet av arbete med produktionsdjur och en utrustad bil för ambulant verksamhet för samtliga produktionsdjur. 

Avseende samtliga djurslag görs både akutbesök och planerade besök för s.k. delegerad medicinering (kalvuppfödning, får och gris).
I viss utsträckning även på jourtid.

Alunda Veterinärstation
Centrumvägen 7
747 31 Alunda
073-6002221
info@alundavet.se

Öppettider
Bokning per telefon mån-fre
Telefontid 8-9 (telefonsvarare övrig tid)
Akuttider kan finnas
Drop-in vaccinationer tisdagar 17-20